ЛОГОА И ТРГОВСКИ МАРКИ НА СЛОУ ФУД

Упатства за употреба:

  1. Правилник за употреба на лого на Слоу Фуд
  2. Спецификација на логото на Слоу Фуд
  3. Регистрација на трговската марка „Slow Food“ во Република Македонија

 

Сетови на логоа во повеќе формати за апликација на материјали за комуникација:

  1. Слоу Фуд Интернационал (основно лого)
  2. Слоу Фуд Битола
  3. Слоу Фуд Водно
  4. Млеко